IT tehničar
Računarska gimnazija

Novi obrazovni profili iz oblasti informacionih tehnologija u Tehničkoj školi. Shodno potrebama tržišta rada za kadrovima iz oblasti informacionih tehnologija Tehnička škola odlučila je da uvede nove smerove. IT tehničar – elektrotehničar informacionih tehnologija, Računarska gimnazija i Administrator računarskih mreža jesu novi profili u našoj školi. Mogu se redovno pohađati od školske 2018/2019 godine. Stručni predavači i dobro opremljene laboratorije biće na reaspolaganju našim učenicima. Učenici će steći znanja i veštine koje će im koristiti kao osnova i dobro predznanje. Steći će kvalitetnu osnovu za nastavak školovanja na fakultetima tehničkih nauka.

Upis

Popuni prijavu i upiši se u Tehničku školu.