Misija i vizija

Čuvanje duha i tradicije škole. Neguje se stručna zastuplјenost i kvalitet nastave, kao i tolerancija i saradnja  među učenicima, nastavnicima i roditelјima. Cilј nam je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualni pristup u nastavi pronađemo i primenimo najbolјe metode.

Obezbeđujemo uslove da svaki učenik maksimalno razvije i ostvari sopstvene potencijale, kako u profesiji, tako i u životu.

Želimo školu primerenu svetskim standardima, školu u kojoj se poštuju individualne sposobnosti i različitosti.

Tehnička škola pruža mogućnost pohađanja velikog broja obrazovnih profila svima koji žele  kvalitetno znanje u struci i zaposle se. Takođe učenici će biti pripremlјeni za nastavak uspešnog školovanja na visokoškolskim ustanovama.

Vizija

Težimo da postanemo škola koja priprema učenike za kvalitetniji i sadržajno bogatiji život. Usmereni smo ka očuvanju i dalјem podizanju kvaliteta nastave u cilјu sticanja znanja na zanimlјiv i kreativan način.

Škola mora da bude mesto gde će se deca susresti sa najsavremenijim tehnologijama i interaktivnim metodama učenja. Na taj način će biti obezbeđena kvalitetna i interesantna nastava, delovaće motivišuće i inspirativno.

Tolerantni i demokratski odnosi između nastavnika i učenika, te među samim nastavnicima su, takođe, deo vizije naše škole. Samo taj preduslov omogućuje  iskazivanje i razvoj učeničkog potencijala.

Svesni smo da ovakva vizija postaje stvarnost samo ukoliko odgovornost za njenu realizaciju jednako preuzmu profesori, direktor i stručni saradnici, učenici i roditelјi.

Nakon završene Srednje tehničke škole naši učenici stiču sveobuhvatna znanja što im omogućava bolјu prohodnost za rad ili dalјe školovanje.

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod brojem 022-05-00202/2017-03 utvrđeno je da Tehnička škola ispunjava propisane uslove za sprovođenje nastavnog plana i programa. Nastavni plan i program se odnosi na  jednogodišnje, trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile.