Redovno školovanje

Nema više brige oko privatnih časova;
Rad u malim grupama-mentorski rad;
Poseta školama u inostranstvu i razmena učenika;
Korišćenje bežičnog interneta;
Video-bim u nastavi;
Sportske aktivnosti;
Bezbednost učenika u prvom planu;
Video nadzor
Fizičko-tehničko obezbeđenje;
Ekskurzije u zemlјi i inostranstvu;
Posebne pogodnosti za najbolјe: stipendije, nagradna putovanja, laptop, tablet, itd.;
Dostupnost profesora, psihologa i pedagoga;
Profesionalna orijentacija učenika;
Dodatni programi za sticanje posebnih znanja, veština i kompentencija;
Organizujemo pripremu za sticanje međunarodno priznatih sertifikata;
Formiranje sportskih odelјenja;
Aktivnim sportistima i umetnicima dostupnost nastavnog materijala, konsultacije i kontakti sa profesorima u skladu sa njihovim potrebama.

Vanredno školovanje

Vanredan polaznik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina. Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelјa i odobrenje direktora škole.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu, odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu Zakona o srednjoj školi.

Da bi završili započeto obrazovanje, vanredni učenici se upisuju na izabrane profile. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi i položeni ispiti. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ispiti koje polaznik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite iz jednog razreda, učenik  stiče pravo da upiše sledeći razred u statusu vanrednog učenika.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja odrasli može da se upiše u školu radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Kandidat koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.