Građevinski tehničar za niskogradnju

Arhitektonski tehničar za niskogradnju je profil koji je uz visokogradnju veoma popularan i odlična je podloga za dalje usavršavanje i školovanje na tehničkim fakultetima.

Građevinski tehničar za niskogradnju

Građevinski tehničar za niskogradnju je saradnik u projektovanju mostova, tunela, nadvožnjaka, puteva, dvorana, ulica i sl.

Obrazovni profil traje četiri godine.

Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje učenika za :

  • Izradu projektne dokumentacije, tehničke dokumentacije 
  • nadzor radova na objektu niskogradnje
  • provera, ispitivanje i atestiranje materijala i opreme koji se koriste u izgradnji na objektu niskogradnje
  • izrada urbanističkih planova…