Hidrogradjevinar vodoinstalater je angažovan je na poslovima izgradnje postrojenja kao što su molovi, hidrocentrale, objekti za odvođenje prlјave vode. Objekati za snabdevanje naselјa vodom, objekati za navodnjavanje zemlјišta, bazeni, fontane,  takodje. Hidrogradjevinar se bavi pripremanjem i proširenjem idejnih nacrta i tehničko-tehnološkom pripremom realizacije. Upravlјa radnom organizacijom na hidro-objektima i stara se o pripremi neophodne dokumentacije.