Automehaničar

Automehaničar

Automehaničar je obrazovni profil koji je bio aktualan kako u prošlosti tako i danas. Učenici se osposoblјavaju da vrše ugradnju, održavanje i opravku autodelova na vozilima na motorni pogon.

Zadaci automehaničara su da obavlјa tekuće poslove održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravlјenog dela. Tokom obrazovanja učenici se osposoblјavaju da vrše servis, održavanje motornih vozila, određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima.

Po završetku školovanja učenici mogu potražiti zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu automehaničarsku radionicu. Postoji i mogućnost nastavka školovanja u vidu jednogošnje specijalizacije (V stepen), dokvalifikacije (IV stepen) a nakon toga i dalјeg školovanja na visokim školama strukovnih studija.

Automehaničar specijalista (V stepen)

Održavanje putničkih, drumskih vozila: preventivni pregledi, servisiranje, složenije opravke i remont motora drumskih vozila; ispitivanje rada motora, utvrđivanje neispravnosti,
Opravka ili rasklapanje i remont: revizija podsklopova i skolopova, popravka i podešavanje za optimalan rad vozila; ispitivanje motora i uređaja motora nakon opravke; revizija podsklopova i sklopova formiranih za proizvodnju novih vozila; vođenje dokumentacije o i izvršenim radovima i održavanju sredstava za rad.

Montaža motora i mehanizama u proizvodnji: montaža i demontaža elemenata i sklopova gde je potrebno precizno određivanje geometrijskih odnosa: konvergacija, nagib, dimenzije i slično, pasovanje elemenata i dovođenje u granice dozvolјenih odstupanja po pravcu i o elevaciji na uređajima i skolopovima; vođenje radne dokumentacije i održavanje sredstava za rad.

Organizacija poslova održavanja drumskih vozila: operativno organizovanje i kontrola rada; vođenje smene, raspoređivanje i kontrola izvršenja zadataka uz upućivanje na rad izvršilaca; vođenje dokumentacije o uzrocima kvarova i iniciranje mera za unapređenje održavanja; staranje o obezbeđivanju zaliha rezervnih delova i materijala i vođenje radne dokumentacije.