Administrator računarskih mreža je jedno od najperspektivnijih zanimanja u našoj školi, a prve učenike na ovom smeru upisujemo u školskoj 2018-2019 godini.
IT TEHNIČAR- elektrotehnicar informacionih tehnologija je najnoviji obrazovni profil, kao redovni u Republici Srbiji ali i u našoj školi.
Računarska gimnazija – Odelјenje za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo je novi obrazovni profil u našoj školi, koji pruža najšire mogućnosti učenicima za unapređenje svojih znanja i veština u oblasti informatike i računarstva.

Novi obrazovni profili iz oblasti informacionih tehnologija u Tehničkoj školi. Shodno potrebama tržišta rada za kadrovima iz oblasti informacionih tehnologija Tehnička škola odlučila je da uvede nove smerove. IT tehničar – elektrotehničar informacionih tehnologija, Računarska gimnazija i Administrator računarskih mreža jesu novi profili u našoj školi. Mogu se redovno pohađati od školske 2018/2019 godine. Stručni predavači i dobro opremljene laboratorije biće na reaspolaganju našim učenicima. Učenici će steći znanja i veštine koje će im koristiti kao osnova i dobro predznanje. Steći će kvalitetnu osnovu za nastavak školovanja na fakultetima tehničkih nauka.

Popuni formu i apliciraj za upis u Tehničku školu.