Tehničar drumskog saobraćaja zadužen je za  organizaciju, analizu i praćenje podataka o putničkom i teretnom saobraćaju. Evidencija prisutnosti vozača i organizacija rasporeda voznog osoblјa su takođe njegova nadležnost. Učestvuje u izradi reda vožnje, izračunavanju cena putničkog i teretnog prevoza. Brine o tehničkim pregledima, poslovima održavanja vozila, dispečerskim i skladišnim poslovima. Vodi računa o bezbednosti vozila u saobraćaju, putnika i prevozne robe itd. Može da radi u kompanijama za prevoz, policiji itd.