Kulinarski tehničar brine o asortimanu, pravilnom rukovođenju i hlađenju pića do odgovarajuće temperature. Vrši obradu svih vrsta mesa, riba i hladnih prerađevina, povrća, testenina i dekorativnih namirnica.

Vrši finalizaciju jela (određivanje boje, arome, gustoće i specifičnosti). Prati, blanšira, kuva, prži, priprema i garnira jela. Vrši dekorativno slaganje, prelivanje umakom i dresing jela. Nadzor i održavanje temperature gotovih jela. Određuje veličinu porcija i distribuciju gotovih jela iz kuhinje. Zadužen je za trebovanje namirnica bilјnog i životinjskog porekla, te utvrđuje kvantitet i kvalitet namirnica. Priprema inventar za serviranje, primanje narudžbina, kontrolu realizacije, saobraćaj i zaklјučno stanje, evidenciju sredstava rada. Organizuje pripremu proizvodnje, kontrolu dokumentacije, daje upute i otklanja nedostatke.

Priprema dnevne i nedelјne planove kuhinje. Vrši izradu normativa i kalkulacija za sve vrste jela. Utvrđuje recepture za pripremanje hrane i zaštitu hrane u ratnim uslovima. Koordinira rad kuhinjskih radnika. Prima i po mogućnosti rešava žalbe gostiju. Održava kontakte sa recepcijskom službom u vezi sa zajedničkim uslugama koje gosti koriste (grupni i individualni aranžmani). Utvrđuje higijensko-tehničke uslove prostorija, opreme i zaposlenih radnika kuhinje.

Kulinarski tehničar