Kuvar

Kuvar

Kuvar

Kuvar je zadužen za pripremanje svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane kao i pripremu za posluživanje jela. U zavisnosti od normativa i zahteva ugostitelјskog objekta u kojem rade, kuvari mogu sastavlјati dnevne i nedelјne jelovnike.

Budući da učestvuju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuvari rukuju brojnim kuhinjskim aparatima, alatima i posuđem različite namene. Mogu biti zaposleni u prehrambenoj industriji ili voditi sopstvene ugostitelјske objekte.

Važno je napomenuti i to da kuvari, uz nabrojane poslove, bez obzira na to gde rade uvek moraju brinuti o higijeni prostora i sredstava s kojima rade kao i o ličnoj higijeni. Za kuvarske poslove se traže telesno zdravi i spretni radnici. Posebno je važno da imaju zdrav koštano-zglobni i respiratorni sistem, zdravu kožu, uredan vid i razvijena čula ukusa i mirisa.Važno je istaknuti da kuvari, kao osobe koje rade s hranom, svakih šest meseci podležu obaveznom sanitarnom pregledu, čime se od moguće zaraze štite korisnici ugostitelјskih usluga, a i sami kuvari.

Kuvarsko zanimanje je deficitarno pa se osposoblјeni kuvari, posebno oni koji su završili trogodišnje školovanje, zapošlјavaju vrlo lako.