Turistički organizator specijalista

Turistički organizator - specijalista

Turistički organizator specijalista

Specijalizaciju u oblasti ugostitelјstva i turizma za obrazovni profil – turistički organizator mogu sticati samo kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

– četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostitelјstva i turizma (turistički tehničar, ugostitelјsko turistički tehničar, hotelijersko turistički tehničar) sa najmanje dve godine radnog iskustva na turističkim poslovima;

– četvorogodišnje ili trogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada (gimnazija, ekonomska škola). Najmanje tri godine radnog iskustva na turističkim poslovima, uz polaganje dopunskih ispita iz sl. predmeta. Predmeti : agencijsko i hotelijersko poslovanje i ekonomika turizma, po programu za četvorogodišnje obrazovanje.

Cilј obrazovanja je stručno osposoblјavanje. Produblјivanje znanja, umenja i veština za obavlјanje složenih poslova u turizmu. Poslovi karakteristični za organizaciju, kontrolu i rukovođenje u ovoj oblasti.