Ugostiteljski tehničar

Srednja Škola - Četvrti Stepen - Ugostiteljski tehničar Beograd, Vanredno školovanje, Dokvalifikacije, prekvalifikacije

Ugostiteljski tehničar

Posao ugostiteljskog tehničara je doček i ispraćaj gostiju, brine o adekvatnom usluživanju i prati odnos osoblјa prema gostima. Vrši kontrolu kvaliteta konzumacija. Poznaje načine usluživanja. Svakodnevno vrši nadzor u prostorijama za usluživanje gostiju u pomoćnim prostorijama i brine se da se uočeni nedostaci otklone. Poznaje domaće i internacionalne kuhinje, razna pića i napitke te barske mešavine.
Poznaje jedan svetski strani jezik. Vrši prijem narudžbina za sve prigodne i svečane obroke. Predlaže mere za pobolјšanje kvaliteta usluga, bolјeg asortimana jela, pića i napitaka i zabavnog života za goste.